دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه جامعه‌شناختی رابطه ایده‌آلیسم توسعه با نگرش به طلاق (مورد مطالعه: زنان و مردان متاهل بالای 18 سال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22051/ijosed.2023.40750.1017

صمد عدلی پور


تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22051/ijosed.2023.38910.1007

مصطفی حیدری هراتمه


مطالعه تأثیر توسعه ای برنامه‌ریزی شهری بر مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22051/ijosed.2023.39890.1008

اکبر طالب پور؛ اشکان دارایی کهله دشت