راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله‌ها

از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های علمی- پژوهشی خود را برای چاپ به این نشریه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود، موارد زیر را در تنظیم مقاله مورد عنایت قرار دهند:(فایل تمپلیت)

لطفا  حین ثبت نام آخرین رتبه علمی نویسندگان به درستی درج گردد مانند (دانجشو ارشد یا دکتری0 استادیار، دانشیار، استاد)

ساختار مقاله:

صفحه اول:

دونشریه .... / سال........... ، شماره ......، .......... / صفحات ...

 

عنوان مقاله (وسط چین با قلم B Trafic 11 B)

 

نویسنده مسئول[1]، سایر نویسندگان[2]

 

تاریخ دریافت: 6/05/1399                                        تاریخ پذیرش: 01/01/1399

 

چکیده:

  فارسی و انگلیسی مقاله  شامل هدف  ، روش پژوهش و نتایج (در مجموع 200 کلمه) و واژه‌های کلیدی (تا 5 واژه) باشد. چکیده حتماً دارای طبقه‌بندی JEL باشدطبقه بندی موضوعی کلیدواژه ها کدهایی به صورت عدد و حروف انگلیسی است که به عنوان کد بین المللی کلیدواژه ها شناخته می‌شود. چکیده مقاله با قلم B Nazanin 10 ایتالیک نوشته شود. نحوه ی استفاده از آن در پایگاه اینترنتی زیر قابل دسترسی است :

http://www.aeaweb.org/

همچنین می توانید در گوگل jel classification  را جستجو نمایید.

 

طبقه­بندی JEL: : (Times New Roman 11  ایتالیک)

 

واژگان کلیدی: حداکثر 5 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند.(B Nazanin 11)

ج) صفحه دوم تا انتها شامل تیتر های پر رنگ شده زیر باشد: 

متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) (BNazanin 11) تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم (BYagut11) پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم BYagut11 پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. خط اول همة پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازة cm 7/0 باشد.

مقاله در محیط نرم‌افزاری word 2007 به بالا، اندازه صفحه A4 (حاشیه‌ها از بالا 5/5، پایین 5/5، چپ 4/4 و راست 4/4 سانتیمتر)، فونت فارسی متن B Nazanin 11 و فونت انگلیسی 10 Times New Roman و با فاصلهsingle  بین خط‌ها صرفا از طریق سایت  http://Journal.alzahra.ac.ir/Jfm ارسال شود.

مقدمه:

(شامل کلیات موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ، اهداف پژوهش، تفاوت این مطالعه با پیشینه های پژوهش، دانش افزایی مقاله و معرفی ساختار مقاله است).

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش:

(شامل تئوریها و نظریه های مرتبط با فرضیه‌های پژوهش، پیشینه های پژوهش ایرانی و خارجی مرتبط با فرضیه‌ها و موضوع مقاله)؛

فرضیه‌ها یا سوالات پژوهش:

(معرفی یک یا چند فرضیه یا سوال پژوهش بصورت شماره وار)؛

روش شناسی پژوهش:

(شامل معرفی جامعه، تمونه و نحوه محاسبه حجم نمونه، متغیرهای پژوهش، مدلهای استفاده شده، روشهای آماری بکاررفته، پایگاه اطلاعاتی، نرم افزارهای استاندارد شده، دوره زمانی مطالعه، نحوه جمع‌آوری داده‌ها)

تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها:

(شامل جداول داده‌های توصیفی، روایی و پایایی اعتبار پرسشنامه، آزمون مانایی داده‌ها، آزمون‌های تشخیصی، رگرسیون یا پیش شرط‌های آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک، جداول خروجی نرم‌افزارهای مرتبط به هریک از فرضیه‌ها، تایید یا رد فرضیه‌ها، تحلیل و تفسیر پژوهش نتایج آزمون هریک از فرضیه‌ها، تحلیل ضرایب متغیرها و تحلیل آماره‌های آزمونها)

نتیجه گیری و بحث:

(شامل نتایج آزمون هریک از فرضیه‌ها، ارتباط نتیج با پیشینه‌های پژوهش، معرفی پیشنهادهای کاربردی و راهبردی و مرتبط با نتایج)

 

  1. ارجاع‌های درون متنی

ارجاع‌های فارسی در متن مقاله باید داخل پرانتز قرار گیرد و به صورت (نام خانوادگی، سال، صفحه) باشد. ارجاع‌های انگلیسی نیز باید به فارسی در متن آورده شود و معادل انگلیسی آن پی‌نوشت شود. توضیحات لازم درباره اصطلاح‌ها و معادل‌های انگلیسی نیز در پی‌نوشت درج شود. در متن به هیچ عنوان نباید عبارات و اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول‌ها و معادله‌ها.

همه­ی‌ موارد فارسی پاورقی به صورت راست‌چین با قلم BNazanin و اندازة pt. 10 و پاورقی‌های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازة pt. 10 نوشته شوند.

 

  1. منابع

منابع فارسی را با قلم BNazanin و اندازة pt. 12 تایپ و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman 11 pt. نازک تایپ نمایید.

ابتدا منابع فارسی سپس انگلیسی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی به شرح زیر آورده شود:

کتاب : نام خانوادگی ،  نام . (سال انتشار) . نام کتاب با حروف ایتالیک ، نام مترجم ، محل انتشار، نام انتشارات.

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام نشریه با حروف ایتالیک، شماره دوره، شماره جلد، محل انتشار،  شماره صفحه.

 

  1. عنوان نمودارها و جداول و اشکال

عنوان جداول در بالای آنها و عنوان نمودارها و اشکال در زیر آنها درج شود. برای شماره‌گذاری از شماره 1 (عددی) الی آخر استفاده شود.

هر جدول و نمودار و شکل باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول شماره با قلم BNazanin پررنگ و عنوان کم رنگ باشد با اندازة pt. 11 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود.  بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت وسط ‌چین (BNazanin و اندازه pt.8) و اگر لاتین باشند به صورت وسط ‌چین (Times New Roman 8 pt.) باید تایپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند.

 

جدول1: آزمون

آزمون

نتیجه

اول

50/5521

مأخذ: محاسبات پژوهش                   شکل1:  نمونه شکل         مأخذ: (فونت 10 BNazanin)

 

 

[1]. توضیح نویسنده مسئول (مرتبه علمی، محل اشتغال و ...)                  email: sample@yahoo.com

[2]. توضیح مشخصات سایر نویسندگان                                          email: Sample@yahoo.com

  

 فایل تعهد نامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

فایل تعارض منافع را می توانید از  اینجا دریافت کنید