پرسش‌های متداول

آیا می توان از طریق ایمیل نشریه هم مقاله را ارسال کرد؟

خیر. ارسال فایل مقاله به ایمیل نشریه مجاز نیست و اینگونه مقالات بررسی نخواهند شد.